s-Gravenzande in 2013 op de schop

AD | 28 september 2012


Het hart van 's-Gravenzande gaat binnenkort weer kloppen. Het dorpscentrum gaat begin volgend jaar op de schop. Daarvan is wethouder Theo Duijvestijn (CDA,financiên) overtuigd. Het plan wordtop 30 oktober definitief vastgestelddoor de gemeenteraad, zo denkt hij. De ondernemers in de Langestraat en de passage deKoningswerf moeten eerst zien voordat ze geloven.
Crying at the discothèque klinkt de dance beat deze donderdagmorgen uit de luidsprekers in de 'sGravenzandse Langestraat. De muziek moet de kooplust van het winkelend publiek opwekken. Maar er is opvallend weinig winkelend publiek in de Langestraat te bespeuren deze ochtend. Daar is het uitblijven van de fikse opknapbeurt van het centrum debet aan, menen de winkeliers.
"De oude allure van 'sGravenzande wil ik terug," zegt Gerard Vellekoop in zijn fotozaak aan de Langestraat. De uitvoering van de centrum plannen voor 'sGravenzande moet daarvoor zorgen. Wat betreft wethouder
Theo Duijvestijn worden die plannen snel uitgevoerd. Volgens hem begint de verbouwing in het eerste kwartaal van volgend jaar. Vellekoop vreest dat de financiering lastig rond te krijgen is. "Je moet toch huurders vinden die 6000 euro per maand voor hun winkelpand willen betalen en er moet een zeker deel van de panden verhuurd zijn voordat er kan
worden gebouwd."
Het is hoog tijd voor de uitvoering van de centrumplannen. Kijk nou naar buiten. Het is een donderdagmorgen. Dan zouden hier toch veel winkelende mensen moeten zijn?" Verderop in winkelpassage de Koningswerf klinkt eenzelfde geluid. Marina van der Sar, eigenaresse van parfumerie l'Odeur, vindt het steeds moeilijker om in de uitvoering van de centrum plannen voor 'sGravenzande te geloven. Zij zit met te veel vragen. 'Winkeliers zullen hun zaak straks weer van nul af moeten opbouwen. Hoe gaan wij dat regelen? Wie helpt ons daarmee? Vertel maar hoe we dat gaan bekostigen." Desondanks zou de
onderneemster wel blij zijn als het plan
financieel rondkomt. Want er moet hoe
dannook iets gebeuren.
Volgens de wethouder komt het allemaal goed. Deze keer wel. "Wij zijn nog nooit zover gekomen als nu," legt Theo Duijvestijn zijn optimistische overtuiging uit. 'We hebben voor
het eerst volledige overeenstemming met de ontwikkelaar bereikt. Die vindt ook dat het plan haalbaar is." Daarnaast zegt Duijvestijn het plan recent zo te hebben aangepast, dat het ook tegemoetkomt aan de wensen van de bewoners van het 's-Gravenzandse centrum. "Aan de Pompe van Meerdervoortstraat
wordt een laag minder gebouwd."
Het derde punt is het laden enlossen. In het voorlaatste plan werd dat buiten geregeld. Nu kan dat inpandig. "En het gebeurt parallel
aan de Pompe vanMeerdervoortstraat wat de verkeersveiligheid ten goede komt."
Over de bouw van de woningen heeft wethouder Duijvestijn naarzijn zeggen een unieke afspraak gemaakt. "We hebben afgesproken dat de bouw begint als 60 procent van de woningen is verkocht.
Meestal begint de bouw pas bij een verkooppercentage van 70 of soms wel 90 procent." Maar om de vaart erin te houden, is het percentage van 60 afgesproken.
Over de verhuur van de 8000 vierkante winkelmeters maakt Duijvestijn zich geen zorgen. "Twee supermarkten willen al een groot deel huren," onderbouwt hij. De bestaande C1000, die recent is overgenomen door Jumbo, komt in de plannen terug. De andere super is een Aldi, zegt Duijvestijn. Daarmee heeft 's-Gravenzande in de toekomst vier supermarkten. De Hoogvliet en de AH blijven op dehuidige locaties. De C1 OOO/Jumbo en de Aldi komen in het hart van het dorp. "Half oktober wordt het plan gepresenteerd aan alle belanghebbenden en de gemeenteraad. De dag erna wordt het benodigde bestemmingsplan en de bijbehorende kredietaanvraag in de commissievergadering besproken. Op 30 oktober komt het dan in de raad die goedkeuring aan het plan kan geven. De werkzaamheden kunnen in het eerste kwartaal van volgend jaar beginnen," aldus wethouder Duijvestijn.Terug