Rheden moet zich richten op verbetering kwaliteit

De kwaliteit van zowel de horizontale (bestrating) als de verticale inrichting (straatwanden, gevels, etalages) laat in het centrum van Rheden sterk te wensen over. Dit beïnvloedt het winkelklimaat negatief.

De ruimtelijk-economische analyse die MKB Reva in de tweede helft van 2009 in Rheden heeft uitgevoerd, laat zien dat de detailhandel in Rheden het moeilijk heeft: de omzetten staan onder druk, er is veel leegstand en de ondernemers zien de toekomst niet positief in. Belangrijkste knelpunten zijn de aantrekkelijkheid van het winkelgebied en de verkeerssituatie. Er zijn veel onaantrekkelijke stukken in de winkelstraat; diverse panden staan leeg of zien er verouderd uit en door het tweerichtingsverkeer ontstaat een erg onoverzichtelijke verkeerssituatie. Dit komt de verblijfskwaliteit niet ten goede. Er is geen sprake van een herkenbaar dorpskarakter, waar het gezellig vertoeven is. Alleen de kruising Groenestraat/Schoolstraat lijkt aan dit negatieve beeld te ontsnappen. MKB Reva pleit dan ook voor meer kwaliteit in de winkelstraat, waarbij het creëren van een hart en referentie aan de groene omgeving centraal staan. Gemeente, ondernemers en andere betrokkenen zullen samen moeten optrekken om de kwaliteit te verhogen. Hierdoor kan weer perspectief voor de detailhandel worden gecreëerd. Tevens wordt aanbevolen de verkeerssituatie onder de loep te nemen en te onderzoeken of eenrichtingsverkeer een optie is die meer rust en overzicht in de winkelstraat brengen.Terug