Oostburg: vernieuwing door samenwerking

In een goed bezet Ledeltheater heeft MKB Reva op 26 augustus het ‘Plan van Aanpak’ voor het hart van Oostburg gepresenteerd. De Rabobank West-Zeeuws-Vlaanderen – de aanjager van het plan – trad op als gastheer voor de aanwezigen: ondernemers, politici en overige belangstellenden. Het plan geeft aan dat samenwerking het sleutelwoord is om de noodzakelijke verbetering van het centrum op te pakken.

MKB Reva heeft in de zomermaanden een uitgebreide inventarisatie gehouden onder ondernemers en pandeigenaren aan de Markt en het Eenhoornplantsoen in Oostburg en de gemeente Sluis. Iedereen is het erover eens: een kwaliteitsslag in het centrum is hard nodig. De bevindingen uit de inventarisatie heeft MKB Reva vertaald naar een plan van aanpak / masterplan voor het centrum. Nieuwe trekkers in het centrum van Oostburg en een betere uitstraling van zowel de panden als de openbare ruimte moeten het centrum weer nieuw elan geven. Een impuls moet uitgaan van de vestiging van een supermarkt op de huidige locatie van de bibliotheek. Deze ontwikkeling moet echter in samenhang worden bezien met herontwikkelingslocaties op de Markt, om te voorkomen dat het centrum verder in deelgebieden uiteenvalt.
In het forum dat na de presentatie werd geformeerd, waren onder andere de wethouder en de voorzitter van de ondernemersvereniging aanwezig. De partijen vonden elkaar direct in de conclusie dat voor de gewenste veranderingen samenwerking noodzakelijk is. Ze willen dan ook gauw rond de tafel om het plan van aanpak verder uit te werken.Terug