Omstreden bouwplan Welkoop mag doorgaan

27 maart 2015 | achterhoeknieuwsoostgelre.nl

 

LICHTENVOORDE 

De tuin- en dierenwinkel Welkoop mag op het braakliggende terrein van de gesloopte Van Veldenschool gaan bouwen. Gemeente Oost Gelre gaat over tot de verlening van de vergunning. Het plan is omstreden. Winkeliers, buurt, en ondernemers uit de sector hebben tegen het plan geageerd. De argumenten vindt wethouder Vincent van Uem 'weinig relevant' en geen reden om de omgevingsvergunning niet af te geven. "Daar waar het ging om fysieke punten in de bezwaren, zoals het doortrekken van de heg en minder felle lichtreclame, hebben we de vergunning aangepast. De conclusie van het MKB Reva-rapport was voor ons de bevestiging het het plan Welkoop door te zetten", bevestigt Van Uem. 


CENTRUMCOMMISSIE 

De vestiging van de volumineuze Welkoop-winkel is omstreden omdat veel Lichtenvoordenaren vinden dat Welkoop daar niet thuishoort. Daarbij had verantwoordelijk wethouder Van Uem in de procedure de raad verkeerd geïnformeerd. De betrokken centrumcommissie, die als een belangrijke adviesgroep geldt voor ontwikkelingen in het Lichtenvoordse centrum, heeft het raadsvoorstel en dus ook het Welkoop-plan nimmer onderschreven. LOV en pandeigenaren wezen op de toenemende leegstand van winkelpanden en het streven naar een compact winkelgebied. Dit streven heeft de centrumcommissie (bestaande uit winkeliers, pandeigenaren en gemeente) in een visie opgesteld waaraan het rapport Retail 2020 van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel en CBW ten grondslag ligt. 

BEZWAREN TEGEN MKB-RAPPORT 

De behandeling van het raadsvoorstel werd op aandringen van de oppositie opnieuw gedaan. De wethouder kwam met MKB-Reva-rapport om zijn plannen voor de Welkoop-vestiging te ondersteunen. MKB-Reva concludeert in het rapport dat er geen sprake is van een aantasting of verstoring van de detailhandelstructuur wanneer Welkoop zich vestigt aan de Carel Looierstraat/ Hagenstraat. Het rapport redde het college en hield de wethouder in het zadel. Het MKB-Reva-rapport is in twee weken opgemaakt op basis van cijfers uit onderzoeken uit 2008 in Lichtenvoorde toen de Nieuwmarkt de eerste nieuwe winkeliers verwelkomde en toen de speciekuipen voor de ontwikkeling van de derde fase Nieuwmarkt al in gereedheid werden gebracht. De conclusie in het MKB-Reva-rapport lijkt daarom al lang ingehaald door de tijd waar de krimp en het veranderde koopgedrag door internet merkbaar is in tal van centra. De bezwaren van LOV en van Discus Bennink en Gunnewick Tuin & Dier waren met name hierop gericht. Het college vond dat deze bezwaren weinig te maken hebben met het afgeven van de bouwvergunning.  

TWEELEDIGE RELEVANTIE 

De reactie op de ingediende bezwaren is opmerkelijk. Een dag eerder gaf Vincent van Uem op de vraag van het CDA over toenemende winkelleegstand in Lichtenvoorde precies hetzelfde antwoord als wat deze bezwaarmakers in hun zienswijzen hebben omschreven. "We moeten anders naar het centrum kijken dan tien jaar geleden. We zijn voor een integrale aanpak waarvoor de centrumcommissie en een werkgroep van ondernemers aan de slag zijn gegaan." Het MKB-Reva-rapport waarmee het college zwaaide voor het plan Welkoop, blijkt voor de herontwikkeling van de Dijkstraat ineens niet meer relevant te zijn.  Terug