Mogelijkheden voor nieuwe trekkers

15 oktober 2013 | Coevordenhuisaanhuis.nl


Coevorden - `De beschikbaarheid van grotere commerciële ruimtes op Holwert, het citadelpunt en de vrijkomende ruimtes door verplaatsing van supermarkten biedt in het centrum mogelijkheden voor het werven van nieuwe winkels en uitbreiding van winkels.'

Dat is één van de conclusies van MKB-Reva, dat op verzoek van de gemeente een actualisatie maakte van het Distributie-Planologisch Onderzoek (DPO) voor de binnenstad. `

De binnenstad met een aanbod van kleinschalige winkels en horeca biedt mogelijkheden om het recreatief winkelen te versterken. Door grootwinkelbedrijven aan de rand van het centrum te vestigen, blijven deze bedrijven ook in de toekomst gewaarborgd voor de stad.'

Door de toekomstige ontwikkeling van winkelruimte op het citadelpunt en Holwert-Zuid is er een lichte overschrijding van het aantal vierkante meters winkelruimte waarvoor draagvlak is in Coevorden. MKB-Reva vindt deze overschrijding verdedigbaar. MKB Reva concludeert daarnaast, dat er in leegstaande panden mogelijkheden zijn voor vestiging van internetwinkels, pop-upstores en tijdelijk ondernemerschap. Daarnaast is er ruimte om grotere (keten)bedrijven te benaderen die de regioverzorgende functie van Coevorden kunnen versterken.

De gemeente laat weten in te zetten op behoud en versterking van het kernwinkelgebied. `Dit is de Friesestraat tot en met de Markt met een deel van de Bentheimerstraat en de Sallandsestraat. De Markt is vernieuwd en Het Arsenaal is een trekker. De grootschalige winkelruimte op Holwert voorziet in de wens van ondernemers naar schaalvergroting, een betere bereikbaarheid en parkeervoorzieningen. De ontwikkeling zorgt voor een goede verbinding tussen Holwert en het centrum.'

Er wordt gewerkt aan citymanagement. Die zou zich volgens MKB-Reva bezig moeten houden met een verdere kwaliteitsslag voor panden, het werven van nieuwe bedrijven en het opzetten van een marketingplan.Terug