Meer parkeerplaatsen op vernieuwd Van der Sandeplein

Stellingwerf.nl | 25 april 2013


Wolvega - 'Wij zijn niet benaderd om mee te denken', spreekt Bertha Machiela woensdagavond tijdens de informatieavond over het nieuwe Van der Sandeplein haar teleurstelling uit. Zij is samen met haar zus Lottie eigenaar van café de Babbel.

Bij zalencentrum Klijnstra gaf de gemeente een toelichting op het ontwerp en konden belanghebbenden suggesties uiten. Het plein krijgt een parkeerfunctie met 107 parkeerplaatsen, 15 meer dan nu.

Lottie en Bertha Machiela van café De Babbel tonen zich verrast met het ontwerp. 'Wij zijn niet benaderd om mee te denken', spreekt Bertha haar teleurstelling uit. Ze zou graag meer ruimte krijgen voor het terras. 'Nu kunnen we er net vier tafels kwijt met maar een paar stoelen omdat er ruimte vrij moet blijven voor voetgangers. Ik moet wel elk jaar een terrasvergunning betalen, dan wil ik er ook gebruik van kunnen maken', geeft ze aan. Ook de buren van restaurant Ming zagen het ontwerp voor het eerst. De eigenaresse toont zich blij met de extra parkeerruimte, maar vindt het jammer dat klanten niet meer vlak voor de deur van het Chinees restaurant kunnen parkeren.

'Wat hier ligt is het basisplan', legt Remko de Jong van de gemeente Weststellingwerf uit. 'Het is nog niet geknipt en geschoren. Als we vandaag heel goede suggesties horen, zullen we daar naar kijken.' Het ontwerp is gemaakt op basis van vier door de gemeenteraad aangedragen uitgangspunten: parkeren met een groenstructuur, de mogelijkheid tot het houden van evenementen, meer uitstraling en geen versterking van horeca vanwege de de inrichting van het Centrumplein tot terras vorig jaar. Voor het totale project is een budget van € 415.000 beschikbaar. De horecazussen Machiela hopen dat hun verzoek tot meer ruimte voor een terras alsnog wordt ingewilligd.

Wethouder Jack Jongebloed bevestigt dat er ruimte is voor eventuele aanpassingen. 'Er ligt nu een kader. Het ontwerp is gemaakt met input van de winkeliersvereniging WOW, Commerciële Club Weststellingwerf, MKB Reva en enkele ondernemers langs het plein.

De planning is dat het plein nog dit jaar gereed komt. 'Het Lindefestival zal er geen last van hebben', zegt Jongebloed.Terug