MKB Reva start marktconsultatie MSP Centrum Heerlen

Ten behoeve van het Projectplan Meezenbroek, Schaesbergerveld en Palemig (MSP-Centrum) in Heerlen, is MKB Reva onlangs gestart met een marktconsultatie.
In opdracht van de gemeente Heerlen zal een behoeftepeiling plaatsvinden onder de ondernemers gevestigd binnen het MSP gebied. Doel van het onderzoek is duidelijkheid te krijgen omtrent het draagvlak en de mogelijkheden een nieuw centrum te ontwikkelen binnen deze wijk.
Donderdag 23 mei j.l vond er onder de bewoners van deze wijk een voorlichtingsavond plaats.Terug