MKB Reva onderzoekt winkelconcentratie Ruinen

MKB Reva gaat de haalbaarheid van winkelconcentratie in Ruinen (gemeente De Wolden) onderzoeken. Dat gebeurt op verzoek van deze Drentse gemeente en van de ondernemersvereniging Ondernemend Ruinen.

Ruinen heeft een klein en versnipperd winkelaanbod. Overlevingskansen in kleine dorpen zijn meestal groter als er een compact winkelgebied is. Stedenbouwkundig adviesbureau Witpaard en Partners heeft al een visie losgelaten op de situatie in Ruinen en het onderzoek van MKB Reva borduurt hierop verder. Pandeigenaren en ondernemers die willen verkassen worden door de adviseurs van MKB Reva bezocht om inzicht te krijgen in hun wensen. Daarna wordt ook met de overige ondernemers gesproken. Op basis van de verkregen informatie kunnen dan haalbaarheid en optimale vorm van de concentratie worden aangegeven.

 Terug