MKB Reva begeleidt metamorfose in Coevorden

MKB Reva gaat de komende twee jaar als vervolgopdracht de herinvulling van het centrumgebied in Coevorden intensief begeleiden. Dat gaat gepaard met een geleidelijke invoering – eveneens door MKB Reva – van een structurele vorm van centrummanagement. Daardoor worden verlies van kennis en vertraging in de uitvoering voorkomen.

MKB Reva werkt voor de gemeente Coevorden, de Coevorder Handelsvereniging en Domesta Woningstichting. De werkzaamheden bestaan uit het aantrekken van nieuwe detailhandelsbedrijven, het leveren van expertise aan ondernemersvereniging, individuele ondernemers en gemeente en het entameren van ontwikkelingen, investeringen en andere activiteiten om ook de bestaande ondernemers optimaal te laten profiteren van deze metamorfose. Coevorden is flink in beweging. Inmiddels is begonnen met het verwezenlijken van diverse ingrijpende plannen van het steden- bouwkundig bureau Khandakar. Die plannen behelzen de aanleg van een haven, herstel en herinvulling van Het Kasteel, de bouw van een nieuw gemeentehuis, stadsvernieuwing en een volledige facelift van het centrumgebied.Terug