Kansen voor Prinsenbeek?

In samenwerking met Rabobank Hage-Beek voert MKB Reva de komende maanden een onderzoek uit naar de (economische) toekomstmogelijkheden voor het centrum van Prinsenbeek.
Er vinden uitgebreide ‘veldwerkzaamheden’ plaats, waaronder een schriftelijke ondernemersenquête, een telefonische enquête onder huishoudens in Prinsenbeek en een passantenenquête in het centrum. Verder wordt met diverse partijen gebrainstormd over de mogelijkheden voor het centrum en de gewenste ontwikkelingsrichting.
Doel van het onderzoek is een beeld te krijgen van de sterke en zwakke punten van het centrum, de detailhandel en aanverwante voorzieningen. Vanuit deze analyse worden vervolgens de kansen voor de toekomst aangegeven. In het najaar zullen de resultaten bekend zijn.Terug