Gemeente en MKB Rijnwaarden slaan handen ineen voor beleid

MKB Reva zal de komende maanden in opdracht van en in samenwerking met de gemeente Rijnwaarden en MKB Rijnwaarden een detailhandelsvisie voor de gemeente opstellen. Met onderzoek onder consumenten én ondernemers zal de toekomstvisie onderbouwd worden.

Rijnwaarden is een landelijke gemeente aan de Rijn in zuidelijk Gelderland. De gemeente bestaat volledig uit kleine kernen en heeft dan ook op het vlak van centrumvoorzieningen te kampen met draagvlakproblemen. Dit roept vragen op als hoe groot het winkelbestand in de gemeente kan zijn, maar ook waar de voorzieningen moeten liggen: verspreid over de dorpen of juist geconcentreerd? De komende maanden doet MKB Reva hier onderzoek naar, wat uit zal monden in een visie op de toekomst van de centrumvoorzieningen. Deze visie kan inzet worden van gemeentelijk beleid en aan ondernemers duidelijkheid bieden met betrekking tot hun investeringen.Terug