Ermelo: inventarisatie moet leiden tot centrumplan op maat

MKB Reva start in Ermelo met een inventarisatieronde onder ondernemers ten behoeve van de centrumplannen. Alle ondernemers in het centrum worden bezocht c.q. aangeschreven om te achterhalen welke ambities er leven ten aanzien van het centrum. Deze inventarisatie is een volgende stap op weg naar een aantrekkelijker centrumgebied voor Ermelo.

In het voorjaar van 2011 heeft MKB Reva zijn detailhandelsstructuurvisie voor Ermelo gepresenteerd, als onderdeel van een meer algemene structuurvisie. Ondernemers en gemeente hebben vervolgens aangegeven achter de uitgangspunten van de visie te staan en haast te willen maken met de uitvoering ervan. Belangrijk voor de uitvoering is te weten hoe de ondernemers de centrumplannen willen invullen. Hierbij spelen vragen als of ondernemers willen investeren, uitbreiden, verplaatsen of juist stoppen. Met andere woorden: centraal in de inventarisatie staat het achterhalen van de individuele plannen en ambities van de ondernemers. Op deze manier moet een aansluiting worden gevonden tussen de plannen van de individuele ondernemers en de collectieve centrumplannen, zodat realistische en haalbare plannen worden ontwikkeld.
MKB Reva gaat de komende maanden gesprekken voeren met een groot aantal ondernemers en voert daarnaast een schriftelijke inventarisatie uit. Uitgangspunt is dat iedere ondernemer zijn plannen kenbaar moet kunnen maken. De uitkomsten van de inventarisatie vormen een input voor de verdere planvorming.Terug