Enthousiasme voor aanpak Ermelo

In Ermelo gaan de neuzen rond de aanpak van het centrum geleidelijk dezelfde kant op staan. MKB Reva is er in 2011 actief geweest met het opstellen van een detailhandelsstructuurvisie en is onlangs gestart met een inventarisatie onder ondernemers naar hun wensen, plannen en mogelijkheden rond de vernieuwing van het centrum. Op deze manier wil MKB Reva een actieve bijdrage leveren aan de inhoud van de centrumplannen en het proces om het doel te bereiken. Onderstaand krantenbericht geeft de huidige goede sfeer goed weer.http://www.destentor.nl/regio/veluwewest/10066443/Ermelo-mag-geen-tijd-meer-verliezen.ece

 Terug