Aanpak leegstand Hoensbroek

MKB Reva is samen met Jeroen Tank Retail (JTR) gevraagd een plan van aanpak op te stellen om de leegstand in het centrum van Hoensbroek te bestrijden en het centrum aantrekkelijker te maken. De gemeente en het centrummanagement hebben MKB Reva en JTR gevraagd door middel van gesprekken met ondernemers en pandeigenaren een advies op maat te maken.

En dat is hard nodig! Hoensbroek ligt in een krimpregio (Parkstad Limburg) en nu al staat meer dan een kwart van de winkelpanden leeg. Het centrum van Hoensbroek heeft dringend een impuls nodig. De uitstraling laat op diverse punten sterk te wensen over en er is geen sprake van een samenhangend centrum. Het accent van de werkzaamheden zal liggen op het Gebrookerplein en de Kouvenderstraat. Door de plannen en wensen van pandeigenaren en gebruikers te inventariseren wordt gezocht naar mogelijkheden dit hart van het centrum een impuls te geven. Tegelijkertijd worden ook de (detailhandels)ondernemers die elders gevestigd zijn benaderd. Doel is het koppelen van individuele plannen aan collectieve plannen, zoals verwoord in de stadsdeelvisie Òs Gebrook en daarnaast het stimuleren van de individuele en collectieve ambitie zodat een verbeterproces op gang kan worden gebracht.

 Terug