Winkels onder de loep

BN/DeStem | 28 juli 2009

 

PRINSENBEEK - Onafhankelijk van elkaar lopen er momenteel twee onderzoeken naar de winkelvoorzieningen in Prinsenbeek.

MKB REVA onderzoekt in opdracht van Rabobank Hage-Beek hoe de dorpskern met winkels aantrekkelijker kan worden voor de Prinsenbeekse gemeenschap. Het onderzoeksbureau had de Rabobank hiervoor benaderd, meldt de bank. Maar er waren ook signalen van ondernemers zelf, dat het beter zou kunnen met de winkelvoorziening. De bank betaalt het project vanuit zijn maatschappelijke betrokkenheid uit z'n coöperatiefonds van.

Het onderzoek moet uitwijzen hoe de detailhandelsstructuur kan worden verbeterd. Prinsenbeek is volgens de Rabobank een economisch goed ontwikkeld en aantrekkelijk woondorp. Maar de bank vindt het nodig dat het centrum met de winkels dit ook weerspiegelt. ,,Daarom bekijken we wat de toekomstmogelijkheden zijn op deze plek tussen grote winkelgebieden als Etten-Leur en Breda'', zegt een woordvoerster. Er worden interviews en panelgesprekken gehouden met onder meer winkeliers, leden van de dorpsraad en ouderen uit het dorp.

Ondertussen verdiepen ook projectontwikkelaar Heja en de gemeente Breda zich in de Prinsenbeekse dorpskern. Hun belangstelling hangt samen met de bouwplannen op en rond de Markt. Onderdeel van het lopende haalbaarheidsonderzoek is een distributieplanologisch onderzoek (DPO), naar de winkelvoorzieningen in het dorp. Dit wordt uitgevoerd door advies- en ontwerpbureau BRO.

De gemeente verwacht dat er in oktober kan worden gerapporteerd. Ook het onderzoek van de Rabobank is naar verwachting rond die tijd afgerond.Terug