Winkelen in Venray moet meer zijn dan retourtje Grotestraat

Limburs Dagblad | 4 maart 2010

 

Winkelen in Venray is in één zin te beschrijven: op en neer over de Grotestraat. Klaar! Het is zaak de ‘doorbloeding’ van het centrum te verbeteren, zodat de bezoekers voortaan een rondje maken in het winkelgebied. Dat kan bereikt worden door aantrekkelijke verbindingen te maken met andere straten en pleinen en door publiekstrekkers als Hema en H&M beter te spreiden over het centrum.

 

Tot die conclusie komt adviesbureau MKB Reva in een onderzoek dat op initiatief van de Rabobank in Venray is gehouden. Het winkelcentrum krijgt op dit moment een kwaliteitsimpuls door een grootschalige herinrichting. De resultaten worden positief ontvangen door de winkeliers en vervullen hen met ‘nieuwe trots’. Aan de andere kant wordt te kennen gegeven dat een nieuwe bestrating alleen onvoldoende is. Verder is er veel waardering voor de subsidieregeling van de gemeente om de gevels te verfraaien, maar wordt er in de praktijk te weinig gebruik van gemaakt. Het wreekt zich, aldus MKB Reva, dat in Venray veel zelfstandige ondernemers en weinig landelijke ketens zijn. Die laatste groep heeft vaak een eigen, verzorgde huisstijl. Een gemiste kans, stelt MKB Reva, omdat de gemeente veel historische en karaktervolle gebouwen herbergt, waarmee het winkelcentrum zich kan onderscheiden. Juist omdat Venray z ich profileert als funshopcentrum met een regionale functie moet er meer gebeuren. Een sleutelrol is weggelegd voor de pleinen. De gemeente beschikt over drie grote pleinen met specifieke functies: Grote Markt (horecaplein), Henseniusplein (winkelplein) en Schouwburgplein (evenementenplein) Afgezien van de grote markt zijn de pleinen echter louter plekken waar wegen bij elkaar komen, maar geen mensen. Dat geldt nog sterker voor twee andere 'pleinen' in het winkelcentrum: De Bleek en Schoolstraat. Door de rommelige uitstraling is het geen gebied waar het winkelend publiek voor zijn plezier doorheen slentert. Een ander punt van zorg is de slechte verbinding tussen winkelcentrum en parkeergarage De gouden Leeuw. De afstand is ver en de kruip-door-sluip-door-route niet bepaald uitnodigend. MKB Reva adviseert een stedenbouwkundige visie op te stellen om de knelpunten aan te pakken en de ondernemers te stimuleren hun panden te verfraaien.

 Terug