Virtueel Apeldoorn concurrent winkels

5 december 2011 | De Stentor

Als de groei van het aankopen via internet in het huidige tempo doorzet, heeft Gelderland er binnen vijf jaar een virtuele winkelstad ter grootte van Apeldoorn bij.
Dat blijkt uit onderzoek van MKB Reva, een in Apeldoorn gevestigd ruimtelijk-economisch adviesbureau dat in opdracht van overheden en marktpartijen in meer dan vierhonderd plaatsen heeft geadviseerd over winkelstructuren, stads- en dorpscentra.

De toenemende bestedingen via internet vormen een bedreiging voor de bestaande winkeliers. De constatering dat de Gelderse bevolking binnen vijf jaar zoveel via internet koopt dat dit overeenkomt met het winkeloppervlak in Apeldoorn, laat zien hoe groot die bedreiging is.

Als mensen hun aankopen via internet doen en er niet meer voor naar de winkel gaan, heeft dat ingrijpende gevolgen voor het straatbeeld. Zeker aangezien tegelijk met die ontwikkeling zaken spelen als de economische crisis, het krimpen van de bevolking en het feit dat het winkeloppervlak in Nederland snel is gegroeid. De conclusie die MKB Reva trekt is dat sanering van het huidige winkelbestand onvermijdelijk is.

Het bureau analyseerde gegevens uit enquêtes die werden uitgezet onder ruim zesduizend ondernemers in plaatsen tot circa dertigduizend inwoners. Waar voorheen uit dergelijk onderzoek parkeren werd genoemd als het belangrijkste knelpunt, heeft dat nu plaatsgemaakt voor de aantrekkelijkheid en sfeer van het winkelgebied.

In plaatsen waar de ondernemers de aantrekkelijkheid van het winkelgebied duidelijk als probleem zien, is er al sprake van bovengemiddelde leegstand. Rheden, Renkum en Neede zijn daar voorbeelden van. De leegstand is daar met respectiveleijk veertien, negentien en 21 procent bovengemiddeld (Apeldoorn kent bijvoorbeeld tien procent leegstand).

Plaatsen als Epe, Putten en Nunspeet kennen minder dan vier procent leegstand en daar zijn de ondernemers beduidend minder negatief.

Leegstand kan volgens MKB Reva niet los worden gezien van ontwikkelingsplannen. Professor Cor Molenaar plaatste in dat kader onlangs al ernstige kanttekeningen bij de uitbreidingsplannen voor het winkelarsenaal in Apeldoorn. MKB Reva sluit zich daar bij aan. ,,Alles wijst erop dat leegstand een structureel karakter zal krijgen. Voorspellingen (CBW Miltex, red.) geven aan dat het aantal winkelmeters in 2020 met twintig tot 35 procent kan zijn teruggelopen. Zonder ingrijpen betekent dit dat de winkelleegstand in Nederland naar 10 miljoen vierkante meter loopt en in Gelderland naar 1 miljoen vierkante meter. Nu is dat nog ruim 300.000 vierkante meter.''

Als niet tegelijk een deel van het bestaande winkelaanbod wordt gesaneerd is dan ook de vraag wat de houdbaarheid van veel nieuwbouwplannen is, aldus het Apeldoornse bureau.

Nu al is te merken dat winkeliers zich aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid, constateert Jos Diependaal, voorzitter van de Federatie van Apeldoornse Ondernemers. ,,Je ziet nu ook in de wijkcentra de beweging dat ondernemers op zondag open willen. Daarom had je op 't Fort, de Eglantier en Anklaar koopzondagen voor sinterklaas. We hebben last van internet en willen brede openingstijden, willen open zijn wanneer de klant dat wil. We hopen dat onze conservatieve gemeenteraad daar ook een keer het belang van inziet.''Terug