Supermarktvisie MKB Reva doorslaggevend in Dinxperlo

 

13-07-2015 | Aaltennieuws

 

Nieuwe Jumbo alleen dicht bij centrum 

 

AALTEN 

In de laatste vergadering voor het zomerreces besloot een meerderheid van de gemeenteraad definitief dat de supermarkten Jumbo en Aldi niet verplaatst kunnen worden naar het terrein van de Metaalgaasweverij (MGW). Deze locatie ligt te ver weg van het centrum en gaat daarom ten koste van het winkelen aldaar. Dat is voor de meeste raadsleden een ongewenste ontwikkeling. Gemeentebelangen (GB) stelde via een amendement nog voor om de optie MGW open te houden, maar kreeg daarvoor geen steun. GB en VVD stemden uiteindelijk tegen het raadsvoorstel.
 
GB: ONVOLDOENDE INZICHT IN FINANCIËLE GEVOLGEN 

In januari stelde de gemeenteraad de behandeling over de supermarktenvisie nog uit, omdat er te veel onduidelijk was.  Voor CDA, HMV, PvdA , ChristenUnie (CU) en de Progressieve Partij zijn die onduidelijkheden inmiddels weggenomen. De nadere uitwerking van burgemeester en wethouders leidde er toe dat er nu twee concrete plekken zijn voor de Jumbo dichtbij het centrum: de locatie Hogestraat-Raadhuisstraat en die van de Wegwijzer. De Aldi blijft voorlopig in het centrum zitten. Alex Walter (GB) zei niet tegen deze plekken te zijn, maar toch een keuze voor de MGW open te willen houden. "Waarom? Omdat wij onvoldoende inzicht hebben in de financiële consequenties van de andere situaties. Wethouder, werk dit nou eens uit. In welk tijdbestek is het realiseerbaar? Daarna kunnen we een verantwoorde keuze maken." Ook de onzekerheid over de financiële nasleep betreffende de intentieovereenkomst met de MGW was voor GB reden het amendement in te dienen.
 
DINXPERLO MOOIE COMBINATIE ONTHOUDEN 

Gerbert Navis (VVD) was teleurgesteld. "Hoe betrouwbaar kun je als gemeente zijn?" Hij vindt dat de eerder gemaakte afspraken hadden moeten worden nagekomen en ziet grote financiële risico's vanwege de aangekondigde schadeclaim van MGW. "Dat gaat ten koste van de burger."  Ook ruimtelijk zag Navis geen bezwaren tegen het plan met onder andere twee supermarkten op het MGW-terrein. "Dinxperlo wordt een mooie combinatie onthouden." De andere raadsfracties noemden nog eens op waarom de supermarkten in en bij het centrum moeten blijven. Ze noemden diverse rapporten, de visie van de Regio Achterhoek en de provincie, die wethouder Ted Kok eerder ook al gebruikte bij de verdediging van de supermarktenvisie. CU en HMV zeiden hierbij een voorkeur voor de Wegwijzer te hebben. PP lijkt de locatie Hogestraat de beste. Jeroen van Geenen (CDA) wilde niet zeggen welke van de twee alternatieven de beste is. "Dat is geen keuze voor de raad, maar voor de ondernemer."
 
SNEL IN GESPREK MET MGW 

Wethouder Kok gaf wederom geen meer gedetailleerde financiële onderbouwing. Hij herhaalde dat de ontwikkeling van de locaties volgens marktconforme prijzen mogelijk is. Hij vindt dat het proces zorgvuldig is gedaan en daarom acht hij de kans op een flinke schadeclaim niet groot. Een garantie dat er niets betaald hoeft te worden kon hij niet geven. "Honderd procent garantie bestaat nergens. Dat kan van mij ook niet verwacht worden. Maar ik ben er heilig van overtuigd dat in mijn beleving de gemeente geen risico loopt." Dat wil niet zeggen dat er geen nasleep met procedures zal komen. "Ik heb geen zorgen dat dit niet zal gebeuren." Hij gaf aan snel met de MGW in gesprek te gaan om te bekijken wat er wel gerealiseerd kan worden op het terrein. Terug