MKB Reva presenteert plan Centrumvisie begin 2012

Het Kontakt Veluwsdagblad | 30 december 2011

ERMELO - Met het in kaart brengen van wensen en mogelijkheden zal de Centrumontwikkeling in Ermelo in 2012 visueel van start gaan. MKB Reva brengt de toekomst van het centrum in beeld en daarbij worden rigoureuze veranderingen niet geschuwd. De inventarisatie waaruit moet blijken welke ondernemers kunnen en willen verhuizen, is van start. Winkeliers hebben een eigen belang en het valt soms zwaar om hier overheen te stappen voor één gezamenlijk doel. Om iedereen erbij te kunnen betrekken heeft de Ondernemers Vereniging Ermelo (OVE) een aantal ambassadeurs gevraagd die de belangen behartigen van een aantal ondernemers in hun eigen gebied. Op deze manier hoopt men dat iedere verandering ook gedragen zal worden onder de winkeleigenaren.

Men is ervan overtuigd dat Ermelo een impuls nodig heeft. Om dat te bereiken is het noodzakelijk een aantal bedrijven te verhuizen. Hiervoor wordt gesproken met de eigenaar van bijvoorbeeld de Aldi. Maar ook andere ondernemers en pandeigenaren schuiven aan tafel bij MKB Reva die de inventarisatie al in januari omzet in een rapport met bevindingen. De ambassadeurs hebben de taak in hun gebied alle ondernemers te benaderen met een vragenlijst van MKB Reva. Dit zijn in totaal 120 bedrijven. Ondernemers die graag met het externe bureau willen spreken over hun ambities kunnen dit aangeven.

Om een ‘gezond’ centrum te krijgen, moet er goed gekeken worden naar de locaties van ‘trekkers’. MKB Reva benoemt hierbij Aldi en de Plus aan de Markt. “Maar ondanks deze trekkers loopt de Stationsstraat - vanuit het winkelgebied gezien - op niets uit,” zo beschrijft men in een rapport. ‘Een rafelig einde’, zo staat er te lezen. Door bijvoorbeeld de Aldi te verplaatsen naar dit einde zal het winkelend publiek verder doorlopen. Ook ontstaan er op de huidige locatie van de Aldi mogelijkheden voor kleinere winkeliers. Na de inventarisatie wordt duidelijk aan hoeveel m2 winkeloppervlakte er behoefte is. Daarnaast kijkt MKB Reva naar eventuele witte vlekken, in welke branche er nog behoefte is aan winkelruimte. Voorlopig blijft het speculeren aangezien nog niet duidelijk is of de ‘grote spelers’ meegaan in het plan en of Ermelose ondernemers willen en kunnen investeren in een eventuele verhuizing.
Vast staat dat Ermelo het gratis parkeren wil handhaven. Uit de gehouden passanten- en ondernemersenquête komt naar voren dat dit een van de belangrijkste aantrekkingsfactoren van het winkelgebied van Ermelo is. De parkeerstructuur is naar mening van MKB Reva echter minder goed. Parkeerplaatsen zijn soms slecht bereikbaar en het winkelgebied De Enk ligt van de parkeerplaatsen afgekeerd, wat ongastvrij overkomt. Ook dit wordt onder de loep genomen.Terug