MKB Reva adviseert gemeente en ondernemers Ermelo bij Masterplan

Nieuwe uitstraling centrum Ermelo

ERMELO - Het Masterplan Centrum Ermelo is af. Naar verwachting beginnen de eerste werkzaamheden in de herfst van 2013. De hoofddoelstellingen betreffen vooral het kernwinkelgebied, de parkeervoorzieningen en De Enk/ het Pauwenplein.
Het kernwinkelgebied tussen de Immanuelkerk en de Rabobank moet aantrekkelijker. De Aldi-supermarkt en de makelaars- en verzekeringskantoren die gevestigd zijn in dat kerngebied kunnen eventueel verhuizen naar het tussengebied, tussen de Rabobank en 't Weitje. Dat deel van de Stationsstraat is in het Masterplan bestempeld als 'gericht winkelen gebied'.

"Natuurlijk kunnen we ondernemers niet dwingen te vertrekken, maar we hopen het kernwinkelgebied zo in te richten, dat marktwerking er voor zorgt dat ze liever aan de rand van het centrum, in het 'gerichte winkelgebied' hun bedrijf vestigen", aldus Jan van den Bosch. H

eerco Walinga van Riemer & Walinga Boekverkoopers haakt daar op in: "Als het kernwinkelgebied inderdaad een funshopping-gebied wordt, zoals in het masterplan omschreven, willen ondernemers hun activiteit graag verplaatsen, omdat ze beseffen dat hun bedrijf niet langer in het plaatje past. We kunnen ze niet dwingen, maar we kunnen het vertrek wel stimuleren."

De uitstraling van veel gevels en puien van panden in de winkelstraat, kan beter. Eigenaren van winkelpanden kunnen straks aanspraak maken op een gemeentelijke subsidie voor het 'Veluws' maken van de gevels en puien.

Ook de stationsomgeving en de route naar het centrum toe worden aangepakt. Wethouder Esther Verhagen legt uit wat er onder meer gaat gebeuren. "De Stationslaan vanaf de Verbinding tot aan het begin van de Horsterweg wordt een dertigkilometerzone, waar de auto te gast is. Ook willen we een uitbreiding van de blauwe zone in het centrum en langere parkeervoorzieningen buiten het centrum realiseren. Alle openbare ruimtes worden opnieuw aangekleed met veel groen en duurzaam meubilair. Ook komen er fietsparkeerplaatsen, verdeeld over meerdere plekken in het centrum en komt er een nieuw verlichtingsplan voor het hele gebied."

De hele centrumontwikkeling is begroot op tien miljoen euro. Het college en de begeleidingscommissie, bestaande uit onder anderen Heerco Walinga, Petra Deen en wethouder Jan van den Bosch, hebben hard gewerkt aan het 111 pagina's tellende resultaat. In de commissievergadering van 18 juni wordt het masterplan voorgelegd aan de commissieleden. Daarna wordt het behandeld in de raad.Terug