In Oostburg kun je straks weer rechtdoor

PZC | 12 september 2012

 

Het centrum van Oostburg wacht ingrijpende verkeersmaatregelen. Daarmee moeten de winkels beter bereikbaar
en zichtbaar worden, parkeren makkelijker en de omgeving aantrekkelijker.

Het project Aantrekkelijk Oostburg, dat van het stadje weer een aantrekkelijk woon- en winkeloord moet maken, kreeg de afgelopen tijd nogal wat kritiek. Er waren, na bijna twee jaar werken, nog nauwelijks resultaten en te weinig concrete doelstellingen, luidde het bezwaar van onder anderen raadsleden. Met de presentatie van een masterplan proberen B en W van Sluis die kritische geluiden te ondervangen. In het plan worden vooral de al gekende doelstellingen van het plan nader besproken en de resultaten, die er wel degelijk al zijn, genoemd.
Nieuw is echter het gedetailleerde plan om de verkeerssituatie in het centrum te verbeteren. Dat is een breedgedragen wens van politiek, ondernemers en inwoners. De bereikbaarheid van de winkels is momenteel slecht, parkeren kan niet overal even gemakkelijk en de rijroute door het centrum, door de vreemde vorm omgedoopt tot 'badkuiproute', is onhandig. In het masterplan komt het college met de oplossingen. De winkelstraten Burchtstraat en Brouwerijstraat worden weer opengesteld voor verkeer, maar wel beide alleen richting de Markt. "Daarmee maken we dat gedeelte van het centrum goed bereikbaar, zonder dat het doorgaand verkeer er gebruik van maakt", legt wethouder Conny Almekinders uit. De Markt gaat, vanaf het Eenhoornplein, ook open voor verkeer. Het plein zelf wordt ook aangepast: er komt een enkele rijbaan en de auto's parkeren op het middengedeelte. Daardoor wordt de Markt beter geschikt voor het houden van evenementen en worden de etalages van de winkels beter zichtbaar. De badkuiproute verdwijnt ook. Daarvoor wordt de weg op en bij het Ledelplein aangepakt: die loopt straks bijna rechtdoor. Daarvoor wordt een oude situatie in ere hersteld: de Destombestraat, tussen de Markt en het voormalige gerechtsgebouw, wordt weer opengesteld. De frietkiosk op de Markt wordt verplaatst om plek te maken. De huidige 'omweg' via de Gobiusstraat gaat dicht. Dit gedeelte kan worden gebruikt bij de herinrichting van de locatie Den Hoekzak. Dat cultureel centrum gaat weg en maakt plaats voor een supermarkt met parkeerplaats. Net erachter gaan de twee basisscholen tegen vlakte en komt een nieuw multifunctioneel centrum. De verkeersmaatregelen kosten zo'n 5 miljoen euro, onder meer te bekostigen uit het budget voor Aantrekkelijk Oostburg. Daarvoor ontving Sluis onder meer bijdragen van provincie en Rijk. De gemeente legt zelf ook nog een flink bedrag bij. Ondernemers moeten ook meebetalen, vindt het college van B en
W. "Dat vinden we normaal", stelt wethouder Almekinders."AIs we zo'n forse investering doen waarvan ook de ondernemers profiteren, moeten zij evenzeer een steentje bijdragen." Het college overweegt dat te doen door een reclamebelasting in te voeren. Hoe die precies in het vat wordt gegoten, is nog niet duidelijk. B en W hopen op die manier straks jaarlijks 50.000 euro binnen te krijgen. Daarmee zou ook een andere hartewens van veel Oostburgse ondernemers, het afschaffen van betaald parkeren, bekostigd kunnen worden. De Sluise gemeenteraad praat deze maand over het masterplan, inclusief de verkeersmaatregelen.Terug