Gemeente wil dat winkelcentrum Coevorden sterker komt te staan

Krant van Coevorden | 18 februari 2012

COEVORDEN – De gemeente Coevorden zet in op versterking van het winkelcentrum en samenhang met de Holwert. De Friesestraat, Bentheimerstraat en een gedeelte van de Sallandsestraat vormen het winkelcentrum. De gemeente bekijkt de vraag naar winkels buiten dit gebied kritisch.

De herontwikkeling van de Holwert biedt volgens de gemeente kansen voor de binnenstad. Als invulling voor de Holwert wordt onder meer gedacht aan grotere detailhandel, leisure en kleinere bedrijvigheid. Het opnieuw ingerichte stationsgebied moet de verbinding gaan vormen tussen de Holwert en het centrum.

Dat is de visie van het college van B en W op het Distributie Planologisch Onderzoek (DPO) door MKB Reva. Het college wil het DPO gebruiken voor het overleg met ondernemers om invulling te geven aan het nieuwe Economische Beleidsplan en het Wensbeeld.

Te groot
Uit het MKB Reva-rapport blijkt dat het verhuizen van supermarkten uit het centrum niet goed is voor het winkelcentrum. De onderzoekers stellen dat de afstand tussen het winkelgebied en de supermarkten te groot zou zijn bij verplaatsing.

MKB Reva vindt dat het centrum niet zonder supermarkten kan, omdat zogeheten combinatiebezoeken voorkomen. Daarnaast is de aantrekkingskracht van het centrum zonder supermarkten onvoldoende, wordt gesteld.

Coevorden stond 9 jaar geleden aan de vooravond van grote veranderingen door de uitvoering van het Wensbeeld. Er staat ondertussen een nieuw gemeentehuis en de openbare ruimte in het centrum is heringericht. En door de komst van Châteauhotel Coevorden zijn het kasteel in Coevorden en pakhuis de Vlijt gerestaureerd.Terug