Centrumvisies worden actielijst

VERTAALSLAG Integraal plan dient als praktische vertaling van talrijke, abstracte studies over winkelgebied van Venray

 

VENRAY – De talrijke visies en plannen die de gemeente Venray de afgelopen jaren heeft laten opstellen
voor het winkelcentrum, moeten vertaald worden in een concreet en allesomvattend actieplan.

Dat is de wens van de plaatselijke Rabobank. Zij wordt gesteund door de gemeente en woningcorporatie
Wonen Venray. De partijen constateren dat de gemeente een groot aantal onderzoeken, plannen en visies heeft met welluidende titels als ‘Strategische Visie Venray 2015’, ‘Integrale Gebiedsvisie Centrum’, ‘Branchekwaliteit Centrum Venray’. Die nota’s hebben als overeenkomst dat ze vrij vaag zijn. Het is lastig ze om te zetten in een concreet actieplan. Bank, corporatie en gemeente hebben daarom bureau MKB-Reva gevraagd om al deze visies te bundelen en te vertalen in een concreet en integraal actieplan. De tijd is gunstig, aldus wethouder Lei Heldens van Economische Zaken, omdat het winkelcentrum opnieuw ingericht wordt. De metamorfose heeft tot gevolg dat ondernemers en inwoners trots zijn op Venray. „Een heel verschil met jaren geleden. Toen hoorde je alleen maar: het is niets en het wordt niets.” Als basis voor het actieplan
moet een analyse van knelpunten worden gemaakt. Te denken valt aan de route door het winkelcentrum,
de ligging van publiekstrekkers als nieuwkomer H&M, de vertegenwoordiging van verschillende branches, de bereikbaarheid en de parkeergelegenheden. Burgemeester Jos Waals voegt toe dat ook de sfeer belangrijk is. De analyse dient de aanzet te geven tot een lijst met concrete actiepunten. Doel is het winkelcentrum aantrekkelijker te maken. Met zo’n actieplan kunnen investeerders en projectontwikkelaars over de streep worden gehaald om een bijdrage te leveren in de kwaliteitsverbetering. Rabobank, corporatie en gemeente delen de kosten die MKB-Reva moet maken om het actieplan op te stellen. Dat kost 14.250 euro.Terug