De weerslag van internetwinkelen


De detailhandelsbestedingen via internet groeien nog steeds met dubbele cijfers. Zo is in 2010 voor € 8,2 miljard euro via internet gekocht, een groei van 11% ten opzichte van 2009. Tegelijkertijd staan de bestedingen in fysieke winkels sterk onder druk; in de meeste branches zijn de bestedingen niet gegroeid, maar afgenomen.
Het zijn zonder meer indrukwekkende cijfers, maar door ze in een ander perspectief te zetten, spreken ze nog duidelijker.

In het tabel hiernaast zijn de omzetten en groeipercentages van internetwinkelen per branche weergegeven (cijfers over 2010, bron: Thuiswinkel.org).

De twee grootste ‘internetbranches’ – pakketreizen/appartementen en vliegtickets/hotels – worden zeer beperkt in fysieke winkels aangeboden. De overige branches, die wel in winkelgebieden worden aangeboden, zijn samen goed voor € 4,7 miljard. Wanneer hier de voor deze branches gangbare omzetnormen worden gehanteerd, zijn deze bestedingen te vertalen naar een totaal verkoopvloeroppervlak van ruim 1,2 miljoen m². Dit is meer dan het gehele winkeloppervlak van provincies als Drenthe, Groningen en Zeeland. Met een groeipercentage van 10-15% komt hier jaarlijks 150.000 m² vvo bij, ofwel het complete winkelaanbod van steden als Lelystad en Roosendaal!

Het is vrijwel overbodig om te melden dat deze sterke opkomst van het internetwinkelen tot verdere leegstand leidt in fysieke winkelgebieden. De precieze impact zal echter per winkelgebied en per functie verschillen. Boodschappencentra hebben minder te vrezen van internet dan winkelgebieden die op recreatief winkelen zijn gericht. Voor de laatste groep geldt dat kwaliteit en beleving belangrijke troeven zijn om het winkelgebied aantrekkelijk te maken c.q. te houden en hiermee de consumenten te blijven verleiden ook de fysieke winkelgebieden te bezoeken. Locatie, kwaliteit en beleving zijn dus sleutelwoorden voor de toekomst. Ondernemers en gemeenten zullen de handen ineen moeten slaan om samen plannen te maken voor aantrekkelijke winkelgebieden. Een belangrijke randvoorwaarde om de strijd met internet aan te gaan.

HomeProductenAanpakWijProjectenUitgelichtKennisContactLonglist